Voor Organisaties

Zelfregulerend

Resultaat

De volgende stap: Van individuele naar organisatiecoaching

Het coachen van alle individuen binnen een organisatie door een externe partij vraagt een grote investering. Bovendien is dat niet duurzaam; zodra de externe coaching wegvalt, stopt daarmee ook de ontwikkeling. Wanneer coaching een onderdeel wordt van de cultuur van een organisatie, vindt er iets opmerkelijks plaats. Het coachen werkt als een olievlek en spreidt zich uit naar alle delen van de organisatie zonder dat dit van bovenaf geregeld hoeft te worden. Het is als het ware een zelfregulerend systeem.

Organisatiecoaching is zelfregulerend. Dat wordt gestimuleerd door:

  • Borging en verduurzaming van bestaande coachtrajecten;
  • Aanstelling van interne coaches;
  • Coaching van interne coaches door Hermonde;
  • Periodieke reflectie op coachgedrag van zichzelf en elkaar;
  • Ontwikkelen van coachmindset binnen de organisatie.

Opbrengsten van organisatiecoaching:

  • Positief effect op de prestaties en vaardigheden van de medewerkers;
  • Begrip en vedraagzaamheid onder collega’s onderling verbeterd;
  • Meer plezier en geluk in het werk;
  • Dat heeft een grote impact op de effectiviteit van de organisatie als geheel.
  • Kortom: overall betere resultaten.

Organisatiecoaching is een investering. Daarom willen wij graag eerst het gesprek aangaan. Om te onderzoeken hoe we de coaching gaan implementeren binnen jouw organisatie. Neem vrijblijvend contact met ons op om een afspraak te maken.

De zelfregulerende natuur van organisatiecoaching

Hoe werkt dat dan, deze zelfregulatie? Bij individuele of team coaching of bij begeleiding van verandertrajecten binnen organisaties ligt onze focus op duurzaam borgen van de resultaten. Dat doen we door samen met een aantal ‘keyplayers’ aan de slag te gaan met coaching. Deze keyplayers zijn mensen met affiniteit voor coaching, zijn beinvloeders of hebben van nature een positieve mindset. Zij gaan coachen in de organisatie. Stel, je hebt een bedrijf van 35 medewerkers. Binnen dit bedrijf zoeken we dan zeven keyplayers. Deze keyplayers coachen elk vijf collega’s. Op deze manier ontstaat een duurzame, zelfregulerende coach-olievlek. Het bereik wordt immers veel groter dan dat wij iedereen individueel coachen. Wij begeleiden de interne coaches hierbij. Door periodiek te reflecteren op het coachgedrag van zichzelf en van elkaar. Dan ontstaat de magie: De coaches leren van elkaar en steken iedereen binnen de organisatie aan een coachmindset te ontwikkelen.

Coachmindset binnen een organisatie

De coachmindset is niets anders dan oprecht kunnen luisteren naar je collega’s. De juiste vragen durven stellen en kunnen reflecteren op je eigen gedrag. Wij hebben in een aantal organisaties gezien dat dit voor opzienbarende veranderingen zorgt. Er ontstaat meer verdraagzaamheid en begrip onder de collega’s onderling. Bovendien heeft de coaching zelf een positief effect op de prestaties en vaardigheden van de medewerkers. Dit alles heeft een grote impact op de effectiviteit van de organisatie als geheel. Terwijl de initiële en doorlopende investering laag blijft. Een duurzame, zelfregulerende coach-olievlek, noemen we dat met een knipoog.

Aan de slag

Wil je ervaren of onze organisatiecoaching past bij jouw organisatie? Vraag dan hier een vrijblijvende kennismaking aan.

Locatie

Ons pand in Bennekom ligt verscholen in het bos op landgoed De Born. Het is een inspirerende locatie en een aangename leeromgeving.