Meer dan ooit is nu de vraag: Hoe halen we medewerkers er weer helemaal bij? Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers weer helemaal in hun kracht zitten? Dat men weer met volle energie en passie aan het werk is. Dat talenten weer optimaal benut en ingezet kunnen worden. Kortom hoe kunnen we weer met elkaar “Vitaal …. Vooruit?!”

Het aanbod

In één dag laten we je als HR-manager kennis maken met wat “Vitaal … Vooruit!” zou kunnen betekenen, voor jezelf en de organisatie waarin je werkt.

We nemen je mee om vanuit drie disciplines naar het themagebied ‘Vitaliteit’ te kijken.

 • Vitaliseren energiestromen
 • Systemisch werken op individueel- & organisatieniveau
 • Toegepaste Haptonomie

We laten zien hoe bovenstaande methodieken ingezet kunnen worden om zowel op individueel- als ook op teamniveau vitaliteit & (persoonlijke) ontwikkeling te versterken.

Het resultaat

Het resultaat van de dag is een vernieuwde kijk op het onderwerp vitaliteit en ideeën opgedaan om vitaliteit en doelgerichtheid in de eigen organisatie te versterken.

Doelstelling

Het verkrijgen van een energieke doelgerichte organisatie waar met plezier en enthousiasme resultaten worden behaald.

De doelstelling voor de dag bestaat uit de volgende elementen:

 • Zicht krijgen op dimensies van vitaliteit
 • Verkrijgen van concrete tools ter versterking van vitaliteit op individueel- & teamniveau
 • Ontwikkelen van een hoger bewustzijn ten aanzien van de eigen rol als HR manager
 • Zicht krijgen op elementen waarbij medewerkers meer in hun kracht komen zodat met meer gemak en plezier resultaten kunnen worden bereikt
 • Inrichten van resultaatgericht management met passie en energie

De doelgroep

Deze dag is een ‘Pitstop’ voor jou als HR manager. Samen met tussen de 6 – 12 vakgenoten ervaringen & ideeën opdoen. Op een niet alledaagse manier raak je geïnspireerd om vitaliteit op individueel- & teamniveau te versterken.

Praktisch

Locatie: Hermonde, Bennekom
Investering: €595,- (ex BTW)
Datum: dinsdag 29 september

Het programma

De ‘HR-Pitstop’-dag bestaat uit twee dagdelen. Tijdens de ochtend ligt de focus op het verkrijgen van inzicht in verschillende manieren om vitaliteit te versterken op zowel individueel als op teamniveau. Het centrale thema tijdens de middag sessie is: “Wat zijn ingrediënten om teams in de eigen organisatie verder te vitaliseren?”

De trainers

De dag wordt begeleidt door trainers die je vooral uitdagen door kritische vragen te stellen, die ervoor zorgen dat er nieuwe inzichten en ideeën bij jou kunnen ontstaan.In de ochtend worden de drie disciplines begeleid door experts op dat gebied.

Vitaal … Vooruit! is een coproductie van Syntact en Hermonde.

De ochtend

De ochtend bestaat uit drie delen, waarin elk van de disciplines aandacht krijgt:

 • Vitaliseren energiestromen
 • Systemisch werken op individueel- & organisatieniveau
 • Toepaste Haptonomie

Drie experts nemen je mee in deze disciplines. Ze geven je inzichten en tools die je als HR manager kunt inzetten.

De middag

De tijdens de ochtend opgedane ervaringen, op het gebied van vitaliteit, vertalen we in de middag naar wat dit zou kunnen betekenen voor onze eigen rol als HR manager in de eigen organisatie.

Hierbij schenken we aandacht aan: mijn rol als HR manager in relatie tot -mijn leidinggevende, -mijn team en de organisatie.

De middag is een interactieve middag waarbij zowel in een groep als ook in tweetallen gewerkt zal worden.

De drie disciplines

Vitaliseren energiestromen

Dominicus Hettinga

Ieder mens heeft 7 energiecentra (chakra’s). Deze nemen energie op en geven energie af via energiebanen die door het lichaam stromen.

We geven aandacht aan:

 • Innerlijke kracht en passie
 • Authentieke identiteit
 • Leider van je eigen zijn

Systemisch werken

Nienke Binkhorst

Systemisch werken is ooit geïntroduceerd door Bert Hellinger. Een ‘opstelling’ kan een verhelderend inzicht geven over patronen die steeds weer terugkomen en van invloed zijn op de dagelijkse (werk)situatie.

We kijken naar:

 • Organisatiedynamiek
 • Patronen die belemmerend werken op het persoonlijk functioneren
 • Persoonlijke balans en energie

Toegepaste Haptonomie

René Steenbeek

Haptonomie betekent letterlijk: “De leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven”. Het goed kunnen omgaan met eigen gevoel en emotie is de basis voor het persoonlijk leiderschap.

We geven aandacht aan:

 • Balans tussen ratio en gevoel…..waar laat je het meest door leiden en wat brengt het je?
 • Gebruik maken van de eigen intuïtie…. Hoe kan ik voelen wanneer ‘het klopt!’

Investering

 • € 595,00*;
 • dat is inclusief: drie sessies met de disciplineleiders in de ochtend, begeleiding en volledig verzorgde catering op onze locatie.

* exclusief 21% BTW

De data

 • dinsdag 29 september
 • de rest van de data volgt.

Wie zijn wij

Vitaal … Vooruit! is een coproductie van Syntact en Hermonde. Geboren uit het idee dat vitaliteit in organisaties steeds belangrijker wordt. En dat de rol van de HR manager hierin van doorslaggevend belang kan zijn.

Brochure

Download de brochure voor een compleet overzicht.

Locatie

Ons pand in Bennekom ligt verscholen in het bos op landgoed De Born. Het is een inspirerende locatie en een aangename leeromgeving.

0318 860214

academie@hermonde.nl