Wij begeleiden en ondersteunen organisaties en teams, in het realiseren van opzienbarende resultaten. Positiviteit is het sleutelwoord voor de werkwijze en de ambitie die wij graag neerzetten. Organisaties, en de mensen die daar in werken, laten floreren, dat is wat ons drijft.

Hoe?

Door ten eerste te begeleiden in de inventarisering van de eigenlijke behoefte. Wat is de essentie van wat de organisatie nodig heeft? En maakt training daar een onderdeel van uit? Wij gaan samen in gesprek om de daadwerkelijke behoefte te achterhalen, en op basis daarvan de juiste ontwikkelvorm te vinden. Organisatieontwikkeling is maatwerk.

Onze expertise is zo opgebouwd dat we in korte tijd een perfect op maat gesneden ontwikkeltraject voor jouw team of organisatie kunnen neerzetten. Een vrijblijvend gesprek is zo gepland. En levert vaak al heel veel op.

Neem contact met ons op

Ontwikkelen

Gericht op positiviteit

Blijvende verandering

Onze visie op leiderschapsontwikkeling

de verantwoordelijkheid nemen voor jouw eigen impact”

Leiders hebben, ons inziens, de essentiële eigenschappen dat ze

  • ontvankelijk zijn voor ontwikkeling;
  • kunnen reflecteren op eigen denken en handelen;
  • verantwoordelijkheid (durven) nemen;
  • positiviteit gebruiken door zich te richten op wat goed gaat.

De essentie van het ontwikkelen (van leiderschap) zit in 3 elementen: Persoonlijkheid, mindset en competenties. Deze zijn wederzijds afhankelijk. Persoonlijkheid bezien we als de identiteit of het karakter van een persoon. Mindset staat voor de overtuigingen die je in de loop van je leven hebt gecreëerd. Het bepaald hoe je naar jezelf of naar je kwaliteiten en vaardigheden kijkt. Competenties zijn eigenschappen van gedrag (kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten). Competenties aanscherpen of zelfs nieuwe aanleren is alleen mogelijk als het past bij je persoonlijkheid en jouw mindset.

Onze visie op cultuur en cultuurverandering

“mensen vormen culturen en culturen vormen mensen”

Organisatiecultuur is de verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld wordt door leden van de organisatie. Het gaat bij cultuur om aangeleerd gedrag en dat feit biedt kansen voor verandering.
Bij cultuurverandering zijn de directie en leidinggevenden het belangrijkste instrument. Het is daarbij van essentieel belang dat de mentaliteit en het gedrag van de leiders overeenkomen met de gewenste cultuur die men wenst te (ver)vormen (‘practice what you preach’).

Zonder deze congruentie is er geen voorbeeldgedrag en zonder voorbeeldgedrag zijn interventies van een leider bij voorbaat onecht en ongeloofwaardig. Daarnaast speelt de leider een essentiële rol in het creëren van omstandigheden en voorwaarden waardoor mensen bereid zijn op hun gedrag te reflecteren en daardoor het gewenste gedrag kunnen laten zien.

Onze visie op borging

“een goede borging begint bij de start van een veranderingstraject”

De overgang van verandering naar borging is niet eenvoudig. Borgen gaat om het vasthouden van de resultaten op de lange termijn. De mate van borging wordt inzichtelijk wanneer veranderingen periodiek en systematisch worden gemeten en geëvalueerd.

Om verandering te kunnen meten wordt in de eerste fase van het traject een kader bepaald met gewenste resultaten en tijdspad. Een kader met meetbare, concrete resultaten is van belang om te kunnen toetsen. Hierin realiseren we ons dat bewustwording en het aanleren van nieuwe patronen tijd kost. Deze resultaten kunnen bestaan uit:

  • Organisatiedoelstellingen;
  • Bewustwording;
  • Gedrag en vaardigheden;
  • De ander kunnen meenemen en inspireren.

Tijdens het traject wordt de voortgang gemeten, om zo nodig bij te sturen of het kader te heroverwegen. Na afloop van het traject meten we de resultaten met behulp van een aantal methodes, zoals interviews en observaties.